Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014

Διακοπή υποστήριξης του Απουσιολόγου

Δυστυχώς, λόγω σημαντικών οικογενειακών και άλλων επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν είναι δυνατή η περαιτέρω υποστήριξη του Απουσιολόγου. Για τους νέους χρήστες προτείνεται η εγκατάσταση και χρήση της εκδοχής του Απουσιολόγου για τοπικό δίκτυο διαθέσιμη για λήψη στη διεύθυνση: http://sourceforge.net/projects/apousiologoslanversion/ όπου μπορεί να βρεθεί και ένας μικρός οδηγός εγκατάστασης, ενώ μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε λειτουργικό σύστημα αν προηγηθεί η εγκατάσταση του XAMPP (https://www.apachefriends.org/index.html).

Μετά την εμφάνιση του myschool ο Απουσιολόγος δεν είναι πλέον χρήσιμος για την έκδοση ενημερωτικών επιστολών ωστόσο μπορεί να βρει άριστη εφαρμογή στο σύγχρονο δημόσιο σχολείο ως ενδιάμεσο σημείο συλλογής των απουσιών από όλους τους καθηγητές που είναι υπεύθυνοι τμημάτων, πριν από τη μεταφορά τους στην κεντρική βάση δεδομένων myschool, χρήση η οποία θα βελτίωνε κατά πολύ το υπάρχον σύστημα συλλογής και διαλογής των απουσιών ενώ θα έκανε ιδιαίτερα απλή υπόθεση την καθημερινή ενημέρωση του myschool με τις απουσίες των μαθητών.

Update 7/12/2014

Ύστερα από την πρόσφατη αναβάθμιση του myschool και τη δυνατότητα ορισμού χρηστών διαβαθμισμένης πρόσβασης φαίνεται πως η χρήση του Απουσιολόγου είναι πλέον περιττή καθώς κάθε καθηγητής υπεύθυνος τμήματος μπορεί να ζητήσει κωδικούς για πρόσβαση και να καταχωρεί απευθείας στο myschool τις απουσίες του τμήματός του. Ο Απουσιολόγος θα συνεχίσει να λειτουργεί για όσους επιθυμούν να το χρησιμοποιούν και να λαμβάνουν άμεσα τα σχετικά αθροίσματα από την εφαρμογή σε μορφή Excel, αφήνοντας στο άπειρο του διαδικτύου το ίχνος μίας ενδιαφέρουσας προσπάθειας η οποία ξεκίνησε το 2011 και κατέληξε σε αυτό το έργο που έκανε πιο εύκολη τη ζωή κάποιων από εμάς!

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την ενθάρρυνση και την υποστήριξή τους σε όλη τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας.

Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος, Δεκέμβριος 2014.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *